Özel bankacılık üzerine uzmanlaştı

Özlem Askar – İşletme 2004 – Türkiye İş Bankası Stratejik Planlama, Performans ve Kanal Yönetim Uzmanı

Farklı sektör ve departmanlarda çalıştıktan sonra kariyerini bankacılık üzerine şekilendirdi. Çünkü ona göre bankacılık kurumsallaşmanın en belirgin olduğu sektör…

Özlem’in üniversite yılları ve mezuniyet sonrasında beyaz eşya, elektronik, gıda, bankacılık ve medikal ürünler gibi gerek üretim gerekse hizmet sektörlerinde, kurumsal pazarlama, satış, iletişim, muhasebe ve insan kaynakları gibi farklı alanlarda edindiği deneyimler onun bankacılık sektörüne yönelik tercihini şekillendirir. Bankacılığı çalışanların eğitim düzeyi ortalamasının en yüksek, uzmanlaşmanın ve kurumsallaşmanın en belirgin olduğu sektör olarak gören ve “Mali iştirakleriyle birlikte düşünüldüğünde finans sektörünün tamamına yakınını oluşturan bankacılık sistemi, mali sistemin büyümesi ve gelişmesinde lokomotif konumunu sürdürdüğü gibi, Türkiye ekonomisine çok olumlu katkılar yapmaya devam ediyor” diyen Özlem bu çerçevede, kariyer hedefi olarak bankacılık sektörünü seçer.

Lisans eğitimi süresince ise iş hayatına hazırlık olması bakımından yaz tatillerinde birçok staj yapar. Bu kapsamda Koçbank’ta Kurumsal Pazarlama, Marsa’da Pazarlama ve Vestel’de Muhasebe bölümlerinde deneyimler edinir. Özlem bu çalışmalarını iş yaşamıyla ilk tanışma olarak değerlendiriyor ve kariyerine  dair beklentilerini belirlemesinde oldukça faydalı olduğunu düşünüyor.

Bankacılığı tercih etti

BİLGİ’den mezun olduktan sonra 2005’te B.Braun Medikal’de İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak profesyonel hayata adım atan ve işe alımdan eğitime, kariyer planlamasından  performans ölçümlerine uzanan süreçlerin yönetiminde faaliyet gösteren Özlem, 2006 yılında üniversite yıllarından beri tanıştığı eşi Selçuk Altuntop ile evlenir. Dört yıl sonra kızı Duru dünyaya gelir ve böylece annelik kariyeri de başlamış olur.

Bankacılık kariyeri ise 2008’de Türkiye İş Bankası’na geçişi ile başlar. Bankanın açtığı sınavda başarılı olarak Uzman Yardımcısı unvanıyla işe başlayan ve segment yönetimi, stratejik planlama, pazarlama iletişim, raporlama, proje yönetimi, kanal yönetimi konularında yoğunlaşan Özlem halen burada özel bankacılık müşterilerine yönelik pazarlama faaliyetlerine dair çalışıyor. Yaklaşık altı yıldır devam eden bankacılık serüveninde uzmanlığını “özel bankacılık” üzerine kazanan genç bankacı, alanını “Belirli bir düzeyin üzerinde varlığa sahip müşteriler segmentine yönelik olarak bireylerin beklenti ve gereksinimleriyle uyumlu, kişiselleştirilmiş geleneksel bankacılık hizmetleri ve varlık yönetimi hizmeti” olarak niteliyor.

Bu süre içinde kurum içi ve dışı aldığı birçok eğitim de mevcut. Bankacılık ve ürün hizmetleri, güncel ekonomik gelişmeler, piyasaların izlenmesine dair içeriklerin yanı sıra imaj, motivasyon gibi konuları kapsayan kişisel gelişime yönelik konular da aldığı eğitimler arasında.

İş ve özel hayatı arasındaki dengeyi koruyor

Özlem, uzmanlık sürecinde beş yılın sonunda bankanın üst düzey yöneticilerinin bizzat değerlendirmede bulunduğu Uzman Yeterlik Sınavı’nda da başarılı olup kariyerinde bir üst aşamaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce de 2012 ve 2013 yıllarında içinde bulunduğu ekiple birlikte özel bankacılık dalında ödüllere layık görülen Özlem, bu başarısında düzenli çalışma, organizasyon yeteneği,  insan ilişkilerinde başarı ve uzlaşının  işimde başarıyı getiren faktörler olduğunu düşünüyor. Kariyer yolculuğunun ileriki aşamalarında ise fayda ve fark yaratacak uygulamalara imza atabileceği daha üst unvan ve sorumluluklara ilerlerken, iş ve özel hayat ilişkisini de sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği, kızının gelişimi başta olmak üzere kişisel çevre ve önceliklerine yeterli özeni gösterebileceği bir dengeyi korumayı amaçlıyor.

Tarih, kültür ve sanat favori ilgi alanları. Kısa gezilerini genellikle bu başlıklara uygun olarak organize ediyor.”Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir derler, ben hem okumaktan hem de seyahat etmekten çok keyif alıyorum” diyen Özlem yeni coğrafyaları, farklı hayatları gözlemlemenin kişinin ufkunu açtığını düşünüyor. Programı elverdiğince tiyatro, bale gibi gösteri sanatlarını izlemeye, sergi ve konserleri takip etmeye de gayret ediyor.

Powered by Openmedia