BİLGİ kalite odağında büyüyecek

rifathoca

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Laureate International Universities ağına katılmasıyla birlikte üniversite yönetiminde yer almaya başlayan Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, BİLGİ’nin kalite odaklı büyümeye devam edeceğini söylüyor.

PROF. DR. GÜLTEN KAZGAN KURUCU REKTÖR

gulten_kazgan2

İstanbul Bilgi Üniversitesi 90’lı yılların ikinci yarısında hiç yoktan var olmadı. İngiliz Portsmouth Üniversitesi ile 1994 yılında sosyal bilimlerde yapılan bir eğitim anlaşması bulunuyordu. Bu anlaşma üniversitenin temelini oluşturdu.

PROF. DR. ASAF SAVAŞ AKAT (1996 – 1998)

asaf_savas_akat

BİLGİ’nin öncüsü ISIS (Istanbul School of International Studies) 1994 yazında kapılarını açtı. ISIS, öğrencilerin Türkiye’de okuyarak iki İngiliz üniversitesinden, University of Portsmouth ve London School of Economics’ten diploma almalarına olanak tanıyordu.

PROF. DR. İLTER TURAN (1998-2001)

ilter_turan3

Kurumlaşmaya çok değer veren Prof. Dr. İlter Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektörlük yaptığı süre boyunca kurum işlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kurallar manzumesinin geliştirilmesini bu sürecin en önemli aşaması olarak gördüğünden,

PROF. DR. LALE DURUİZ (2001 – 2005)

lale-duruiz.son_jpg

BİLGİ’nin kurucuları arasında yer alan Lale Duruiz’in rektörlüğü süreci, üniversitenin kurumlaşması, büyümesi ve uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi dönemi olarak tanımlanabilir. Prof. Dr. Lale Duruiz’in rektörlük yaptığı dönemde 

PROF. DR. AYDIN UĞUR (2005-2009)

aydin_ugur-300x157---Kopya

Prof. Dr. Aydın Uğur’un BİLGİ ile tanışıklığı 1995 yılında, üniversitenin kuruluş aşamasında İletişim Fakültesi’nin ders programlarını hazırlamakla başladı ve sekiz yıl boyunca bu fakültenin dekanlığını üstlendi.

PROF. DR. HALİL GÜVEN (2009-2011)

halil_guven

2007-2009 yılları arasında Laurate bünyesinde akademik danışman ve aynı zamanda BİLGİ Mütevelli Heyeti Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Halil Güven, BİLGİ’nin Laureate Uluslararası Üniversiteler ağına tam anlamıyla katıldığı 2009 yılında

PROF. DR. M. REMZİ SANVER (2011- 2015)

remzi-sanver

Rektörlüğe genç bir yaşta atanan Prof. Dr. Remzi Sanver 2010 yılında Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevine getirildi. Kendisinden önceki Rektör Prof. Halil Güven’in ABD’ye gitmesiyle, 2011 Nisan ayında vekâleten,

PROF. DR. MEHMET DURMAN (2015-)

mehmet_durman

 2015 yılında göreve gelen Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, BİLGİ’nin uluslararasılaşma vizyonunu daha ileriye götürüyor. Uluslararası ilişkiler bakımından zengin bir alt yapıya sahip olan BİLGİ uluslararası araçları daha etkin kullanıyor.

BİLGİ’nin ilk başkanı: Selda Çelikhan Güntöre

selda_celikhan_guntore-(9)

BİLGİ’nin yıldız mezunlarından Selda Çelikhan Güntöre, Öğrenci Birliği Başkanlığı ipini göğüsleyen ilk BİLGİ’li. Döneminde pek çok ilki hayata geçirmiş ve kendisinden sonra gelen BİLGİ’lilerin geleceğine de yatırım yapmış.

Powered by Openmedia